ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

Kupanda katika kuadhimisha Miaka 20 ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora

Watumishi wa Tume na wadau wengine waungana kupanda Miti katika kuadhimisha Miaka 20 ya Tume