emblem

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu

DAR ES SALAAM

Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora

S.L.P 2643, 11101 DAR ES SALAAM

Simu: (022) 2135747/8

Barua pepe: dsm@chragg.go.tz