ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

LINDI

S/N SHULE/CHUO HALMASHAURI/WILAYA

1

Kilwa SS

Kilwa

2

Nangano SS

Liwale

3

Mbekenyera SS

Ruangwa

4

Chienjere SS

Ruangwa

5

Nkotokoyana SS

Nachingwea

6

Namupa SS

Lindi

7

Ilulu SS

Kilwa

8

Nachingwea SS

Nachingwea

9

Liwale SS

Liwale

10

Kiwalala SS

Lindi D.C

11

DSQA_Ruangwa

Ruangwa

12

Lindi SS

Lindi

14

Nachingwea TC

Nachinwea