ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

MANYARA

S/N SHULE/CHUO HALMASHAURI/WILAYA

1

S.S BABATI DAY

BABATI (M)

2

NANGARA S.S

BABATI (M)

3

DAREDA S.S

BABATI (V)

4

S.S 'ENDAMANANG

BABATI (V)

5

GICHAMEDA S.S

BABATI (V)

6

ENDAKISO S.S

BABATI (V)

7

NANGWA S.S

HANANG

8

KATESH S.S

HANANG

9

S.S DANIEL NOUD

HANANG

10

ENDASAK S.S

HANANG

11

KITETO S.S

KITETO

12

KIBAYA S.S

KITETO

13

TLAWI S.S

MBULU

14

SIMANJIRO S.S

SIMANJIRO

15

DR. OLSEN S.S

MBULU

16

TEMBO S.S MSITU WA

SIMANJIRO