ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

MBEYA

 

NA SHULE/CHUO HALMASHAURI/WILAYA

1

Loleza Girls High School

Mbeya Mji

2

Iyunga Boys High School

Mbeya Mji

3

Chuo Kikuu Huria

Mbeya Mji

4

ST. Agreys TTC

Mbeya Mji

5

Chuo Kikuu cha Mzumbe

Mbeya Mji