ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

THBUB Makao Makuu

Tumeya Haki za Binadamu na UtawalaBora

S.L.P 1049, DODOMA

Simu: +255 734 047 775; 734 119 978

Barua pepe:info@chragg.go.tz