emblem

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu

WETE-PEMBA

Tumeya Haki za Binadamu na UtawalaBora

S.L.P231, WETE-PEMBA

Simu:(024)2454196

Barua pepe:pemba@chragg.go.tz