emblem

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu

LINDI

Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora

S.L.P 1050, LINDI

Simu: (023) 2202734/2202744

Barua pepe: lindi@chragg.go.