ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

SIMIYU

S/N SHULE/CHUO HALMASHAURI/WILAYA

1

MALILI S. S.

BUSEGA

2

NYALUHANDE S.S.

BUSEGA

3

NYAWA S. S.

BARIADI (V)

4

MWANTIMBA S.S.

BARIADI (V)

5

BIASHARA S.S.

BARIADI (M)

6

NYALIKUNGU S.S.

MASWA

7

KINAMWIGULU S. S.

MASWA

8

NG'OBOKO S.S.

MEATU

9

MWAMISHALI S.S.

MEATU

10

BARIADI S.S.

BARIADI (M)

11

IPILILO S.S.

MASWA

12

ITILIMA S.S.

ITILIMA

13

BUDALABUJIGA S.S.

ITILIMA