ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

Mada kuhusu haki ya kuishi

Mada iliyotolewa na Mhe. Makamu Mwenyekiti wa Tume katika Kongamano la Siku ya Haki za Binadamu na Maadili