ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

MHE. KHATIB MWINYI MWINYICHANDE

KHATIB MWINYI MWINYICHANDE photo
MHE. KHATIB MWINYI MWINYICHANDE
Kamishna

Barua pepe:

Simu:

Wasifu
Hakuna Taarifa kwa sasa