ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

Juma M. Karibona

Juma M. Karibona photo
Juma M. Karibona
Naibu Katibu Mtendaji

Barua pepe: juma.karibona@chragg.go.tz

Simu:

Wasifu
Hakuna Taarifa kwa sasa