emblem

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu

My Ideas About Human Rights

Jumanne Jumatano

“The world as we have created it is a process of our thinking.

Nenge Masoya

Just for testing