ADEM Logo
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu
ADEM Logo

TANGAZO

18 Feb, 2022

TANGAZO LA WATAOSHIRIKI KIKAO CHA KUPITIA MPANGO MKAKATI WA TUME(2018-2023)NA KUTENGENEZA ZANA KAZI ZA KUFANYA UFUATIALIAJI KUANZIA TAREHE 23.02.2022-03/03/2022 KATIKA UKUMBI WA JAKAYA KIKWETE CONVENTION CENTRE.